Chinese 丨  English

Where location:HOME  >  CONTACT US
Address:No.11,Tang yan nan road,High-tech industrial development zone,Xi'an,China
+86-29-88384440
zhaokunli@nhechn.com       laurynpan@nhechn.com

   jasonzhang@nhechn.com      annwang@nhechn.com
Fax :+86-29-88384440
Mail :zhaokunli@nhechn.com   laurynpan@nhechn.com
   jasonzhang@nhechn.com  annwang@nhechn.com
Add:No.11,Tang yan nan road,High-tech industrial development zone,Xi'an,China
Shaanxi Berries Biochemical Co.,Ltd.